Tekstovi Pjesama Lyrics Logo

Nada Topcagic - Ja sam tvoja sudbina

Izvodjac: Nada Topcagic

Ja sam tvoja sudbina

ja sam tvoja sudbina,

sudbina, sudbina

i zato te volim ja,

volim ja, volim ja,


a ti mene ne voliš, a ti mene ne želiš

za sve moje muke tebe krivim ja


tebe krivim ja, tebe krivim ja


ja sam tvoja ciganka,

ciganka, ciganka

i zato te volim ja,

volim ja, volim ja,


ja sam tvoja istina,

istina, istina

i zato te volim ja,

volim ja, volim ja
Prijavi gresku u Tekstu 


postavljeno 04.12.2016