Tekstovi Pjesama Lyrics Logo

Kemal Malovcic - Dupla gorka kafa

Izvodjac: Kemal Malovcic

Dupla gorka kafa

Dupla gorka kafa
moja zadnja cigareta
da me vidiš ti bi rekla
Bože dragi baš je šteta

Nisam ti ni kum ni brat
da o meni misliš ti
na ruci mi stao sat
prošlo vrijeme ljubavi

Refren
Imam majku plakaće
imam sestru žalit će
imam ko će nemoj ti
šminku ćeš pokvariti

Ima stare drugove
cehove ću platiti
imam stare drugove
ruku će mi pružiti

imam moje drugove

Moje mokro čelo
na dnu čaše kocka leda
da me vidiš ti bi rekla
Bože dragi baš je šteta

Nisam ti ni kum ni brat
da o meni misliš ti
na ruci mi stao sat
prošlo vrijeme ljubavi

Refren
Imam majku plakaće
imam sestru žalit će
imam ko će nemoj ti
šminku ćeš pokvariti

Ima stare drugove
cehove ću platiti
imam stare drugove
ruku će mi pružiti

imam moje drugove
imam moje drugove

Refren
Imam majku plakaće
imam sestru žalit će
imam ko će nemoj ti
šminku ćeš pokvariti

Ima stare drugove
cehove ću platiti
imam stare drugove
ruku će mi pružiti

imam moje drugove


Prijavi gresku u Tekstu 


postavljeno 01.02.2018